Aktuelles Land wechseln?

TILSTEDEVÆRELSES-
OG BEVÆGELSESSENSORER

FORSKELLEN: TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

Begge typer har en sensor til bevægelsesregistrering og en lyssensor til registrering af lysstyrke. Alligevel egner tilstedeværelsessensorer og bevægelsessensorer sig hver især til forskellige anvendelser.

BEVÆGELSESSENSORER

Bevægelsessensorer registrerer større bevægelser inden for deres registreringsområde, f.eks. hvis en person bevæger sig gående fremad eller gestikulerer påfaldende. Så snart bevægelsessensorer registrerer en bevægelse, måler de lysstyrken med deres lyssensorer. Hvis denne ligger under den tidligere indstillede lysstyrkeværdi, aktiverer de belysningen. Hvis de ikke registrerer nogen bevægelse, slukker de for lyset igen efter efterløbstiden.

ANVENDELSESMULIGHEDER

Bevægelsessensorer egner sig med deres nemmere bevægelsessensorer og den enestående lysmåling optimalt til gennemgangs-, våd- og opbevaringsrum med delvist naturligt lys eller kortvarig brug samt til udendørs anvendelse.

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER

Tilstedeværelsessensorer registrerer også større bevægelser, men inden for deres tilstedeværelsesområde også finmotoriske og selv de mindste bevægelser som indtastning på et tastatur. I modsætning til bevægelsessensorer kan tilstedeværelsessensorer derfor registrere en permanent tilstedeværelse af personer – f.eks. ved et skrivebord på kontoret.

Når der registreres bevægelse og utilstrækkelig lysstyrke, aktiverer tilstedeværelsessensorerne belysningen. I modsætning til bevægelsessensorer måler de dog ikke kun lyset én gang, men gentager målingen, så længe de registrerer tilstedeværelse. Hvis den nødvendige belysningsstyrke allerede opnås med dagslyset eller det omgivende lys, slukker tilstedeværelsessensorerne også det kunstige lys ved tilstedeværelse af personer for at spare energi. Alternativt deaktiverer de belysningen efter efterløbstiden.

Tilstedeværelsessensorer med konstantlysregulering giver ved tilstedeværelse af personer endnu mere komfort og energieffektivitet. For med deres kontinuerlige lysmåling kan de også tilpasse belysningsstyrken af det kunstige lys til de aktuelle, naturlige lysforhold via dæmpning.

ANVENDELSESMULIGHEDER

Tilstedeværelsessensorer egner sig med deres mere præcise bevægelsesregistrering og fortløbende lysmåling optimalt til indendørs brug, hvor der opholder sig personer hele tiden, især områder med dagslysindfald. De anvendes derfor fortrinsvis i f.eks. kontorer, klasseværelser eller opholdsrum.