×

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi er glade for dit besøg på vores websted og over din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

Beskyttelsen og fortroligheden af dine oplysninger er vigtige for os!

Vi behandler personoplysninger, der indhentes i forbindelse med dit besøg på vores websteder, fortroligt og kun i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

Personoplysninger er alle oplysninger, der henviser til en identificeret eller identificerbar naturlig person (art. 4, pkt. 1 i GDPR). Herunder hører oplysninger som dit navn, din e-mailadresse, postadresse eller dit telefonnummer

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?
I henhold til databeskyttelsesforordningen og andre nationale databeskyttelseslove i medlemslandene samt andre databeskyttelsesretlige bestemmelser er den ansvarlige, i det følgende benævnt Esylux eller vi:  

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Tyskland

Kontaktoplysninger til den dataansvarlige
Vores dataansvarlige kan kontaktes via følgende kontaktoplysninger:

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Tyskland

Via e-mail: privacyesylux.com

Behandling af personoplysninger

Besøg på vores websted
Vi registrerer og gemmer den IP-adresse, der henviser til din computer, for at videresende det indhold, du har hentet ned på din computer fra vores websted (f.eks. tekster, billeder og filer, der frit kan downloades osv.) (se art. 6, afsnit 1, litra b i GDPR). Desuden behandler vi disse oplysninger med henblik på registrering og forfølgelse af misbrug. For så vidt er retsgrundlaget art. 6, afsnit 1, litra f i GDPR. Vores berettigede interesse i databehandlingen er at sikre, at vores websted samt de forretninger, som gennemføres via dette, fungerer korrekt

Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig til at modtage et nyhedsbrev, benytter vi din e-mailadresse til at fremsende det pågældende nyhedsbrev, hvor vi regelmæssigt informerer dig om interessante emner. For at sikre, at du tilmeldes korrekt til modtagelse af nyhedsbrevet, dvs. for at undgå uautoriseret tilmelding på vegne af tredjepart, sender vi dig, efter din første tilmelding til modtagelse af nyhedsbrev via vores dobbelte tilmeldingsprocedure, en bekræftelses-e-mail, hvor vi anmoder om bekræftelse af registreringen. Retsgrundlaget er din indvilligelse i henhold til art. 6, afsnit 1, s. 1a i GDPR. I forbindelse med din tilmelding til modtagelse af nyhedsbrev gemmer vi desuden din IP-adresse samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen og bekræftelsen, så vi på et senere tidspunkt kan undersøge og påvise tilmeldingen. Retsgrundlaget for denne lagring er en berettiget interesse i henhold til art. 6, afsnit 1, litra f i GDPR, hvorved den berettigede interesse er muligheden for påvisning af tilmeldingen. Vi gemmer din e-mailadresse for at kunne sende dig nyhedsbrevet, indtil ud framelder det, eller vi ophører med at sende nyhedsbrevet til dig.

Til statistisk analyse af vores nyhedsbrevskampagner indeholder nyhedsbrevene såkaldte internetbaserede signalprocesser. Dette er en miniaturegrafik indlejret i den HTML formaterede e-mail, hvormed vi kan registrere, om og hvornår du har åbnet en e-mail, og hvilke links i e-mailen du har åbnet. I den forbindelse overføres din IP-adresse ligeledes til vores servere. Vi gemmer den imidlertid ikke og ej heller andre personoplysninger. Retsgrundlaget for anvendelsen af disse internetbaserede signalprocesser er en berettiget interesse i henhold til art. 6, afsnit 1, litra f i GDPR, hvorved den berettigede interesse er evalueringen og optimeringen af vores nyhedsbrev. Du kan når som helst trække din registrering til modtagelse af nyhedsbrevet tilbage.

Øvrige formål
Personoplysninger behandles ligeledes, hvis du f.eks. i forbindelse med en forespørgsel eller bestilling af informationsmateriale eller produkter videregiver dem til os. Retsgrundlaget er for så vidt art. 6, afsnit 1, litra b i GDPR.

Såfremt vi, som beskrevet ovenfor, behandler dine oplysninger med henblik på modtagelse og behandling af din pågældende forespørgsel eller bestilling, er du kontraktligt forpligtet til at stille disse oplysninger til rådighed for os. Uden disse data er vi ikke i stand til at foretage en passende behandling.

Såfremt du har givet dit samtykke til behandlingen af personoplysninger (se art. 6, afsnit 1, litra a i GDPR), kan du når som helst trække dit samtykke tilbage, uden at det har indvirkning på lovligheden af den behandling, som er foretaget med dit samtykke frem til tilbagetrækningen.

Videregivelse til tredjepart
Som regel videregives dine oplysninger med henblik på behandling i det pågældende Esylux-selskab og viderebehandles der afhængig af dit ønskede anliggende. Esylux-selskabernes oplysninger behandles af tredjepartsvirksomheden, Peter Kremser GmbH & Co KG, med henblik på administrations-, fejlafhjælpnings- og supporttjenester. Hvad angår værtslagring af vores platforme og sikkerhedskopieringstjenester samt afsendelse af e-mails og andre meddelelser, benytter vi tredjepartsvirksomheder. Disse bliver af os bl.a. forpligtet til kun at behandle dine oplysninger i henhold til vores anvisninger samt den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse. De er særligt forpligtet til at behandle dine oplysninger strengt fortroligt, og de har heller ikke lov til at behandle oplysningerne til andre formål end de aftalte.

Videregivelsen af oplysninger til tredjepartsvirksomheder sker på grundlag af art. 28, afsnit 1 i GDPR< /p>

Vi sælger ikke dine data til tredjepart, og vi videresender dem heller ikke til andre kunder.

Standardperioder for sletning af oplysninger
De lovgivende myndigheder har tilladt mange forskellige opbevaringsfrister og -pligter. Efter udløb af disse tidsfrister, slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt. Hvis oplysninger ikke berøres heraf, slettes eller anonymiseres de, når de formål, der nævnes inden for rammerne af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, bortfalder. Såfremt denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ikke indeholder andre, afvigende bestemmelser med hensyn til lagringen af oplysninger, gemmes de oplysninger, som vi har indsamlet, så længe af os, som de er nødvendige med henblik på de førnævnte formål, som de blev indsamlet til.

Øvrig anvendelse og sletning af oplysninger
Yderligere behandling eller anvendelse af dine personoplysninger sker generelt kun, hvis en lovgivningsbestemmelse tillader dette, eller du har givet dit samtykke til behandlingen eller anvendelse af oplysningerne. I tilfælde af en viderehandling til andre formål end dem, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, underretter vi dig forud for viderebehandlingen om disse andre formål og giver dig de øvrige, relevante oplysninger.

Cookies
For at gøre vores websted brugervenligt for dig og tilpasse det optimalt efter dine behov, anvender vi cookies i nogle områder. En cookie er en lille fil, der gemmes lokalt på din computer, så snart du besøger et websted. Hvis du besøger webstedet igen med den samme terminal, angiver cookien f.eks., at det drejer sig om et gentaget besøg. Derudover gør cookies os i stand til at analysere anvendelsen af vores websted. Cookien indeholder ingen personoplysninger, og den kan ikke identificere dig på tredjeparts websted, herunder på analyseudbydernes websteder.

Vi anvender følgende typer cookies:

• Grundlæggende/nødvendige cookies
Disse cookies er af afgørende betydning for funktionen af vores websted. Dette kan for eksempel være tildelingen af anonyme sessions-id'er til sammenstilling af flere forespørgsler på en webserver eller en fejlfri funktion af registreringer og bestillinger.

• Funktionscookies
Disse cookies hjælper os med at gemme de indstillinger, du har valgt, eller understøtter andre funktioner, hvis du navigerer rundt på vores websted. På denne måde kan vi huske dine foretrukne indstillinger ved dit næste besøg eller gemme dine loginoplysninger til bestemte områder på vores websted.

• Ydelsescookies/statistiske cookies
Disse cookies samler oplysninger om, hvordan du benytter vores websted (f. eks. den anvendte internetbrowser, antal besøg, åbnede sider eller opholdstid på webstedet). Disse cookies gemmer ingen oplysninger, som tillader en personlig identifikation af den besøgende. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af disse cookies, aggregeres eller IP-anonymiseres.

Samtykke til eller afvisning af cookies – også til internetsporing – kan du tillade via indstillingerne i din internetbrowser. Du kan konfigurere din browser på en måde, så accepten af cookies i princippet afvises, eller så du på forhånd bliver underrettet, når en cookie gemmes. I dette tilfælde kan webstedets funktionalitet imidlertid være nedsat (f.eks. ved bestillinger). Din browser har også en funktion til sletning af cookies (f.eks. sletning via browserdata). Du finder yderligere oplysninger om dette i betjeningsvejledningen og som regel i din internetbrowsers indstillinger.

Analysetjenester
Vores websted anvender Matomo Analytics (tidligere Piwik), som er en såkaldt webanalysetjeneste. Matomo anvender såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der lagres på din computer og gør en analyse af din brug af hjemmesiden mulig. Informationerne om din brug, som genereres af cookien, (inkl. din forkortede IP-adresse) overføres til vores server og gemmes til en analyse af din brug, med hvilken vi optimerer hjemmesiden. Din IP-adresse bliver i denne proces øjeblikligt anonymiseret, således at du forbliver anonym over for os. Informationerne om din brug af hjemmesiden, som genereres af cookien, videregives ikke til tredjepart. Du kan forhindre anvendelsen af cookies med en tilsvarende indstilling af din browsersoftware. En sådan indstilling kan dog betyde, at du evt. ikke kan udnytte alle funktioner på hjemmesiden i fuldt omfang. Hvis du ikke er indforstået med lagringen og evalueringen af disse oplysninger fra dit besøg, kan du når som helst gøre indsigelse mod lagringen og anvendelsen efterfølgende med et enkelt museklik. Hvis du gør dette, gemmes der en såkaldt frameldingscookie i din browser, som forhindrer Matomo i at indsamle sessionsoplysninger. Advarsel: Hvis du sletter dine cookies, bliver frameldingscookien også slettet og skal evt. aktiveres på ny.

Rettigheder vedrørende behandlingen af personoplysninger

Ret til indsigt
Du har ret til når som helst efter anmodning at få oplysning om de personoplysninger om dig, som vi har behandlet, inden for rammerne af art. 15 i GDPR. I den forbindelse kan du sende din anmodning via almindelig post eller e-mail til de adresser, der er angivet nedenfor.

Ret til berigtigelse af ukorrekte oplysninger
Du har ret til at forlange vores øjeblikkelige berigtigelse af personoplysninger om dig, såfremt disse måtte være ukorrekte (art. 16 i GDPR). Henvend dig i denne henseende til de kontaktadresser, der er angivet nedenfor.

Ret til sletning
Du har ret til omgående sletning ("ret til at blive glemt") af personoplysninger om dig ved tilstedeværelse af de juridiske grunde i henhold til art. 17 i GDPR. Disse foreligger, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, som de oprindeligt blev behandlet til, eller du har tilbagekaldt dit samtykke, og hvis der mangler et andet retsgrundlag for behandlingen; den registrerede gør indsigelse mod behandlingen (og der ikke foreligger prioriterede grunde for en behandling – dette gælder ikke ved indsigelser mod direkte markedsføring). For at gøre ovenstående ret gældende, skal du henvende dig til kontaktadresserne, der er angivet nedenfor.

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til begrænsning af behandling ved tilstedeværelse af forudsætningerne og i overensstemmelse med art. 18 i GDPR. Derefter kan begrænsningen af behandlingen især være nødvendig, hvis behandlingen er uretmæssig, og den registrerede afviser sletning af personoplysningerne og i stedet forlanger begrænsning af anvendelsen af personoplysningerne, eller den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, afsnit 1 i GDPR, så længe det endnu ikke er fastlagt, om vores berettigede grunde vejer tungere i forhold til dig. For at gøre ovenstående ret gældende, skal du henvende dig til kontaktadresserne, der er angivet nedenfor.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til dataportabilitet i henhold til art. 20 i GDPR. Du har således ret til at få de oplysninger om dig, som du har videregivet til os, i et almindeligt, struktureret og maskinlæsbart format og videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig, for eksempel en anden tjenesteudbyder. En forudsætning i den forbindelse er, at behandlingen beror på dit samtykke eller en aftale og sker ved hjælp af en automatiseret proces. For at gøre ovenstående ret gældende, skal du henvende dig til kontaktadresserne, der er angivet nedenfor.

Ret til indsigelse
Du har ret til, af grunde, der er opstår som følge af din særlige situation, når som helst i henhold til art. 21 i GDPR at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som bl.a. sker på grund af art. 6, afsnit 1, litra e eller f i GDPR. Vi stopper behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise altovervejende grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til håndhævelse, udøvelse eller forsvar af retskrav. For at gøre ovenstående ret gældende, skal du henvende dig til kontaktadresserne, der er angivet nedenfor.

Ret til at klage til tilsynsmyndigheder
Hvis du er af den opfattelse, at vores behandling af dine personoplysninger er ulovlig, har du ret til at indgive en klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, og som du kan kontakte på følgende måde:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 431 / 988-1200
Fax: +49 (0) 431 / 988-1223
E-mail: maildatenschutzzentrum.de