Databeskyttelseserklæring/ansvarsfraskrivelse

Meddelelsespligter iht. § 13 TMG

Beskyttelsen af din privatsfære er vigtig for os! Da der ved brug af vores internet-tilbud bliver registreret eller dannet personrelaterede data, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi håndterer dine data.

Registrering af data

ESYLUX GmbH forpligter sig til kun at indsamle personrelaterede data i henhold til de lovmæssige bestemmelser. ESYLUX GmbH lagrer personrelaterede data på egne sider (nyhedsbrev, loginområde) til brug for registrering og autentificering. Inden for andre områder sendes dine data kun via e-mail (kontaktformular). Øvrige data indsamles hovedsageligt af ESYLUX GmbH i form af forbindelsesoplysninger, der normalt gemmes på webservere. Dette omfatter blandt andet adgangsdato, den hentede side eller fil, den anvendte browsersoftware og brugerens IP-adresse. De øvrige data bliver ikke benyttet til at finde frem til brugerens person. Desuden foregår videreforarbejdning og analyse af de øvrige data kun i anonymiseret form til eksempelvis statistiske formål, afhjælpning af fejl eller opklaring af indbrudsforsøg. Med til de statistiske formål hører bl.a. også en såkaldt Clickstream-analyse, der giver ESYLUX GmbH tilladelse til at undersøge brugeradfærden på websiderne.

Videregivelse

Der sker ingen videregivelse af personrelaterede data til tredjemand. Undtaget herfra er videregivelse til berettigede statslige myndigheder på forlangende samt videregivelse til strafforfølgende myndigheder i tilfælde af misbrug af udbuddet.

Hæftelse for indhold

Indholdet på vores sider er fremstillet med største omhu. Som udbyder er vi i henhold til § 5 TMG (Generelle oplysningspligter) ansvarlige for vores eget indhold på disse sider iht. de generelle love. Forpligtelser til at fjerne eller spærre brugen af oplysninger i henhold til den almindelige lovgivning berøres ikke heraf. En sådan hæftelse er dog først mulig fra tidspunktet for kendskabet til en konkret lovovertrædelse. Når vi bliver gjort bekendt med sådanne ulovligheder, vil vi omgående fjerne det pågældende indhold.

Hæftelse for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne websider tilhørende tredjemand, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke påtage os noget ansvar for sådant fremmed indhold. Ansvaret for indholdet af en side, der linkes til, påhviler altid den pågældende udbyder eller redaktør af siden. De sider, der linkes til, er på tidspunktet for oprettelsen af linket blevet kontrolleret for mulige ulovligheder. På tidspunktet for oprettelsen af linket er der ikke blevet fundet ulovligt indhold. En permanent indholdsmæssig kontrol med de sider, der linkes til, er dog ikke rimelig uden konkret mistanke om en ulovlighed. Når vi bliver gjort bekendt med ulovligheder, vil vi omgående fjerne sådanne link.

Ophavsret

Redaktørerne af siden bestræber sig på at respektere andres ophavsret eller benytte selvfremstillede samt licensfrie værker. Det indhold og de værker, der er redigeret af sidens redaktører, er underkastet tysk ophavsret. Bidrag fra tredjemand er mærket som sådanne. Kopiering, bearbejdning, videregivelse og enhver form for genanvendelse uden for rammerne af ophavsretten kræver skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat og ikke-erhvervsmæssig brug.

Indsigelse mod reklamer

Vi frabeder os hermed udtrykkeligt, at tredjemand benytter kontaktdata offentliggjort inden for rammerne af kolofonpligten til uanmodet at fremsende reklamer og informationsmaterialer. Redaktørerne af siden forbeholder sig udtrykkeligt retslige tiltag, hvis der uopfordret bliver fremsendt reklameoplysninger, eksempelvis gennem spam-mails.

Dine rettigheder som bruger

I henhold til §§ 34, 35 BDSG har du som bruger til enhver tid ret til at udbede dig oplysninger om, hvilke data om dig der gemmes hos os, og hvilket formål en sådan lagring har. Derudover kan du til enhver tid anmode os om at rette urigtige data eller at slette sådanne data, hvis lagring af disse ikke er tilladt eller ikke længere er nødvendig. For at udøve dine rettigheder bedes du henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige medarbejder via e-mail til datenschutzesylux.com.

Analysetjenester

Vores hjemmeside anvender Piwik, som er en såkaldt webanalysetjeneste. Piwik anvender såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der lagres på din computer og gør en analyse af din brug af hjemmesiden mulig. Informationerne om din brug, som genereres af cookien, (inkl. din forkortede IP-adresse) overføres til vores server og gemmes til en analyse af din brug, med hvilken vi optimerer hjemmesiden. Din IP-adresse bliver i denne proces øjeblik­ligt anony­mi­seret, således at du forbliver anonym over for os. Informationerne om din brug af hjemmesiden, som genereres af cookien, videregives ikke til tredjepart. Du kan forhindre anvendelsen af cookies med en tilsvarende indstilling af din browsersoftware. En sådan indstilling kan dog betyde, at du evt. ikke kan udnytte alle funktioner på hjemmesiden i fuldt omfang. Hvis du ikke giver sa­m­tyk­ke til lag­ri­ng og a­na­lyse af da­ta fra dit besøg, k­an du til enhver tid efterfølgende gøre ind­sig­else imod lag­ri­ngen og an­vendelsen med et klik med mus­en. Hvis du gør dette, gemmes der en såkaldt opt-out-cookie i din browser, som forhindrer Piwik i at indsamle data­­­­­. Bemærk: Hvis du sletter dine cookies, bliver opt-out-cookien også slettet og skal evt. aktiveres på ny.

Indsigelse: