Aktuelles Land wechseln?
Nyhed COMPACT APC20 tilstedeværelsessensor
med tidsfunktioner og meget mere!

Styr lyset på en fremtidsorienteret
og effektiv måde. ESY!

Med Dali-2 ind i fremtiden

Enhver, der ønsker at styre lyset intelligent på kontorer, i uddannelses- og sundhedsinstitutioner, undgår ikke den internationale DALI-branchestandard. Med den individuelle adressering og styring af armaturer og armaturgrupper giver den uovertruffen fleksibilitet. Samtidig forenkler den planlægning og installation sammenlignet med konventionelle belysningsanlæg og gør det muligt at ændre konfigurationen med software uden nogen hardwaretilpasning.

Interoperabilitet på tværs af producenter

Den videre udvikling henimod DALI-2 sikrer nu også interoperabilitet mellem enheder fra forskellige producenter og muliggør således en kombination af de til enhver tid bedste enheder. Førstevalg til styringen: DALI-2-tilstedeværelsessensorer fra ESYLUX. De øger livskvaliteten og energieffektiviteten på enhver arbejdsplads, tilbyder det størst mulige udvalg af funktioner i en meget kompakt form – og en enkel konfiguration via ESY-app!

Fordele ved DALI-2

 • Internationalt godkendt, åben branchestandard
 • Interoperabilitet på tværs af producenter
 • Individuel adressering og styring:
 • Omkonfiguration via software uden hardwaretilpasning
 • Tovejskommunikation med status-feedback
 • Robust buskommunikation med kollisionsregistrering
 • Kan anvendes som undersystem (f.eks. med KNX)
 • Optimal dæmpningsfunktion af LED-belysning
 • Installation med reduceret materiale- og arbejdsindsats

ESYLUX-løsningerne til DALI-2 og DALI

1. Decentral styring på tværs af rum med DALI-2: APC og BMS

APC-tilstedeværelsessensorer med integreret styreenhed og BMS-tilstedeværelsessensorer som inputenheder: Individuel styring af op til 16 grupper.

 • Intelligent og effektiv
 • Flere funktioner for hver zone
 • Konfiguration via smartphone

>>

2. Central bygningsstyring med DALI-2: BMS

BMS-tilstedeværelsessensorer med deres kvalitetssensorer er også velegnede som inputenheder i centralt styrede bygningsstyringssystemer.

 • Nem integration i systemer fra f.eks. Beckhoff, Wago eller Helvar (Router 950)
 • Potentialfri indgange til konventionelle fjedertryk

>>

3. Enkeltrumsstyring
via
DALI-broadcast

ESYLUX-tilstedeværelsessensorer med enkel broadcast-drift er en optimal løsning til enkeltrumsstyring.

 • DALI-broadcast (ingen adressering)
 • Kan tages i brug med det samme med fabriksindstillingerne
 • Samtidig styring af DALI-2-styringer

>>

1. Decentral styring på tværs af rum med DALI-2: APC og BMS

Intelligent og effektiv

 1. Optimale lysforhold med maksimal energieffektivitet takket være SymbiLogic-teknologi eller konstantlysregulering
 2. Styring af op til 16 grupper i flere rum ad gangen med utallige konfigurationsmuligheder
 3. Enkel manuel overstyring med afbryderindgange
 4. Energieffektiv tænd/sluk-funktion takket være ekstra kontaktudgang
 5. Styring efter ugedag og klokkeslæt (f.eks. orienteringslys, natdrift)
 6. Kontaktstyrede specialfunktioner (f.eks. centrale funktioner, alarmfunktioner)

Styring i flere rum ad gangen

APC-tilstedeværelsessensorer (APC: Application Controller) fungerer som intelligent styretavle i DALI-2-løsninger fra ESYLUX: De har en integreret DALI-2-styreenhed, der muliggør styring på tværs af rum og decentral styring af op til 16 grupper – alt sammen uden behov for et komplekst bygningsautomatiseringssystem.

BMS-tilstedeværelsessensorer (BMS: Building Management System) supplerer APC-tilstedeværelsessensorerne i systemet ved at fungere som inputenheder.

APC-tilstedeværelsessensorer med integreret styreenhed

Med en styreenhed, strømforsyning, multisensorteknologi og afbryderindgange kombinerer APC-tilstedeværelsessensorer fra ESYLUX de vigtigste DALI-2-enheder i et enkelt kompakt hus. Dette forenkler både planlægning og installation.

Hele systemet kan nemt konfigureres via en smartphone. APC-tilstedeværelsessensorernes Bluetooth-modul gør det muligt at udlæse vigtige parametre ved hjælp af tovejskommunikation.

APC-tilstedeværelsessensorerne har en række konfigurationsmuligheder, der passer til forskellige krav.

Kompakt ydeevne

 • Integreret DALI-styreenhed og DALI-busspændingsforsyning (250 mA)
 • Passive infrarøde sensorer til registrering af tilstedeværelse og lyssensorer
 • Integreret koblingsudgang til HVAC eller ekstra belysning (16 A relæ, potentialfri)
 • Hurtig montering i nedsænkede lofter uden ekstra tilbehør med standardbor (Ø 68 mm)
 • Registreringsrækkevidder på Ø 8, 24 og 32 m
 • Tovejskommunikation via integreret Bluetooth-modul
 • 4 indgange til konventionelle fjedertryk (potentialudlignet): Eksisterende 230 V tryk kan anvendes direkte, intet behov for DALI-2-tryk!
COMPACT APC10-tilstedeværelsessensor
COMPACT APC20-tilstedeværelsessensor

BMS-tilstedeværelsessensorer som inputenheder

BMS-tilstedeværelsessensorer (BMS: Building Management System) fuldender APC-tilstedeværelsessensoren (APC: Application Controller) i et anlæg, fordi den kun registrerer tilstedeværelse i sin egen rumzone og måler lysstyrken.

Ved hjælp af integrerede tilstedeværelses- og lyssensorer, sammen med muligheden for ekstra afbryderindgange, sender BMS-tilstedeværelsessensorerne de nødvendige oplysninger fra deres respektive rumzoner til APC-tilstedeværelsessensoren – denne kommunikation danner grundlaget for den individuelle styring af alle 16 grupper.

Designvarianterne fra serierne COMPACT, FLAT og COMPACT MINI tilbyder løsninger til en lang række æstetiske krav.

BMS-tilstedeværelsessensorer
COMPACT -serien

 • Integrerede tilstedeværelses- og lyssensorer
 • Todelt hus til nem installation
 • 2 potentialfri indgange til konventionelle kontakter
 • Registreringsrækkevidder på Ø 8, 24 eller 32 m

>>

BMS-tilstedeværelsessensorer
FLAT -serien

 • Integrerede tilstedeværelses- og lyssensorer
 • Fladt, elegant design (rundt eller firkantet)
 • 1 potentialfri indgang til konventionelle kontakter
 • Registreringsrækkevidde på Ø 8 m

>>

BMS-tilstedeværelsessensorer
COMPACT MINI -serien

 • Integrerede tilstedeværelses- og lyssensorer
 • Særligt lille udformning til diskret drift
 • Registreringsrækkevidde på Ø 8 m

>>

Flere funktioner for hver zone

For moderne, energieffektiv belysningsstyring tilbyder de forskellige konfigurationer af APC-tilstedeværelsessensorerne et helt spektrum af innovative styringsfunktioner. Dette omfatter orienteringslys, nabostyring og fleksibelt tænd/sluk af grupper.

Highlight funktion 1: Fleksibel tænd/sluk af grupper

Highlight funktion 1:
Fleksibel tænd/sluk af grupper

Formålet med visse områder i moderne lokaler kan ændre sig. Systemet kan reagere efter behov ved hjælp af fleksibelt tænd/sluk af grupper.

For at gøre dette tildeles armaturer og inputenheder, inden for et område, simpelthen til flere grupper ad gangen. Når de er tilsluttet en afbryderindgang på sensorerne, aktiverer en af op til tre afbrydere derefter, afhængigt af situationen, det relevante gruppescenarie. Mulige udløsere omfatter en afbryder, åbning og lukning af skillevægge og en ugedag/et tidspunkt på dagen.

Scenarie 1 for gruppeskift:
Foldedør lukket.

I scenarie 1 deler en lukket foldedør et rum i to halvdele. Armaturerne i hver af de to rumhalvdele er tildelt en anden gruppe. Tilstedeværelsessensorerne realiserer en individuel lysregulering i begge grupper.

Scenarie 2 for gruppeskift:
Foldedør åben

Alle armaturer og tilstedeværelsessensorer i rummet er desuden tildelt gruppe 3, som stadig er inaktiv i scenarie 1. Åbning af foldedøren aktiveres via afbryderindgangen på tilstedeværelsessensoren i gruppe 3 og deaktiverer samtidig de tidligere grupper 1 og 2. Resultatet: Derved opnås en ensartet og således harmonisk lysregulering i hele rummet.

Highlight funktion 2: Nabostyring

Highlight funktion 2:
Nabostyring

At arbejde alene i et åbent kontorlandskab kan ofte betyde at arbejde i et isoleret lysområde. De fleste mennesker synes, at dette er ubehageligt, og den høje kontrast i lysstyrken kan forårsage overanstrengelse af øjnene.

Sværmfunktionen løser dette og dæmper belysningen i ubenyttede områder af lokalet til behagelig basisbelysning. APC-tilstedeværelsessensoren slukker kun lyset helt, når den sidste person har forladt kontoret.

Yderligere systemkomponenter

Afbryderindgangene på APC- og BMS-tilstedeværelsessensorerne kan sluttes til gængse 230 V-afbrydere eller DALI-2 multifunktionelle afbrydere fra ESYLUX. Dette giver dig mulighed for nemt at overstyre automatiseringen.

2. Central bygningsstyring med DALI-2: BMS

Smart input på alle niveauer

Centralt styrede bygningsstyringssystemer drager også fordel af BMS-tilstedeværelsessensorernes kvalitetssensorer. Og af deres elegante designvarianter!

Store, moderne kontorbygninger er ofte afhængige af centralt styrede bygningsstyringssystemer. BMS-tilstedeværelsessensorer (BMS: Building Management System) fra ESYLUX er også det første valg med deres kvalitetssensorer afprøvet i praksis og forsyner på pålidelig vis styreenheden med alle vigtige oplysninger. Æstetisk krævende indretninger kan desuden drage fordel af varianterne i FLAT- og COMPACT MINI-serierne.

Oversigt over BMS-tilstedeværelsessensorer

 • Nem integration som inputenheder i bygningsstyringssystemer fra tredjepartsproducenter som Beckhoff, Wago eller Helvar (Router 950)
 • Integrerede tilstedeværelses- og lyssensorer
 • Kompakt, fladt eller specielt lille design i serien
 • Potentialfri indgange til konventionelle fjedertryk (2 x COMPACT, 1 x FLAT)
 • Registreringsrækkevidder på Ø 8 m (FLAT, COMPACT MINI) eller på Ø 8, 24 og 32 m (COMPACT)
BMS-tilstedeværelsessensorer i COMPACT-serien
BMS-tilstedeværelsessensorer i FLAT-serien
BMS-tilstedeværelsessensorer i COMPACT MINI-serien

3. Enkeltrumsstyring via DALI-broadcast

Ganske enkelt DALI: Broadcast

Som enkeltrumsløsninger tilbyder ESYLUX alternativt tilstedeværelsessensorer med broadcast-tilstand. For nem introduktion til DALI uden adressering.

Ved den energieffektive modernisering af eksisterende bygninger arbejder projektlederne sig undertiden frem rum for rum. ESYLUX-løsninger med DALI-broadcast omfatter de relevante sensorer til dette formål.

De kræver ingen adressering, kan tages i brug med det samme med fabriksindstillingerne – og tilbyder med DUO-DALI-tilstedeværelsessensorerne i COMPACT-serien løsninger med to lyskanaler og energieffektivt offset.

Eksempel på anvendelse i et klasseværelse

Et offset mellem de to lyskanaler sikrer optimale lysforhold og forbedrer energieffektiviteten ved konstantlysregulering af armaturer i nærheden af og langt fra vinduerne.

Bagudrettede kompatibilitet DALI-2 til DALI

På grund af bagudrettede kompatibilitet kan DALI-2-styringer også genkende og fortolke DALI-kommandoer. Derfor kan ESYLUX DALI-broadcast-sensorer også anvendes i belysningsanlæg med DALI-2-armaturer og -styringer. DALI-2-styringer kan uden problemer fortolke og udføre sensorernes DALI-kommandoer.

Tilstedeværelsessensor med 2 broadcast-kanaler

 • Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering
 • Styring af to rækker armaturer med offset
 • Integreret busspændingsforsyning til op til 25 styringer pr. lyskanal
 • Orienteringslys
 • Op til to ekstra koblingskanaler med DALI-relæ som tilbehør
 • To afbryderindgange til manuel styring
 • Midlertidig overstyring via fjernbetjening
 • Driftsklar med det samme med fabriksprogram
 • Lavt eget strømforbrug

Tilstedeværelsessensor med 1 broadcast-kanal

 • Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering
 • Op til to ekstra koblingskanaler med DALI-relæ som tilbehør
 • Afbryderindgang til manuel styring
 • Midlertidig overstyring via fjernbetjening
 • Orienteringslys
 • Driftsklar med det samme med fabriksprogram
 • Busspændingsforsyning som tilbehør

ESYLUX-relæer til DALI-broadcast

 • ESYLUX-relæerne supplerer alle broadcast-tilstedeværelsessensorer med op til to koblingskanaler (skærme, interaktivt panel, stemningsbelysning eller HVAC).
 • Armaturer og relæer fungerer enten i fuldautomatisk eller halvautomatisk drift.

Projektet følger dig altid

ESY-appen giver ikke blot mulighed for nem konfiguration og parameterindstilling af DALI-2-løsninger fra ESYLUX. Installatører og planlæggere har med appen altid deres eget projektbibliotek med sig. De kan bekvemt oprette projekter efter behov på kontoret for senere at overføre konfigurationen til byggepladsen. En projektrapport som PDF-dokument kan f.eks. bruges som kravspecifikation.

Med ESY-Pen
ved infrarød

Ved automatiserings- og lysløsninger fra ESYLUX uden et integreret Bluetooth-modul (som f.eks. DALI-broadcast-tilstedeværelsessensoren), skal du til overførslen af parametre desuden bruge ESY-Pen som bro til infrarøde sensorer.

>>

ESY-App: Nem at konfigurere, administrere og dokumentere mobilt

 • Nem oprettelse af et projekt med individuel beskrivelse
 • Op til 64 etager med op til 64 rum og op til 64 enheder pr. rum
 • Vælg og parameterindstil produkter med nogle få klik
 • Gem automatisk projektet med alle indstillinger
 • Send og udskriv projektdokumentation som et PDF-dokument

Med ESY-appen har du altid dit projektbibliotek ved hånden! Du kan også oprette projekter bekvemt på kontoret. Konfigurationen kan du derefter blot overføre på byggepladsen.

Når konfigurationerne er udført, kan de hentes frem og tilpasses individuelt.

Projektdokumentationen sammenfattes i en PDF-rapport, som du kan sende og udskrive efter behov.