Behovsstyret
automatisering er esy

Mere livskvalitet og energieffektivitet

Nutidens menneske, der konfronteres med et højt tempo i det moderne samfund og daglige, nye informationsstrømme, kan og vil ikke klare alt selv. Vi hjælper mennesket, idet vi sætter dets ønsker og behov i centrum for vores teknologi. Vores intelligente sensorer registrerer straks, når ændringer i miljøet kræver en reaktion, og derefter styrer de automatisk rumteknologien. På den måde skaber de en atmosfære, der får folk til at leve og arbejde bedre, så de bliver lykkeligere og mere produktive. Samtidig lægger sensorteknologien særlig vægt på en særlig energieffektiv drift – og bevarer dermed naturressourcerne.

Vores intelligente sensorer fungerer som en fortaler for mennesket. Med deres fine sanser ved de præcis, hvad  mennesket har brug for, og sikrer en høj automatiseringskomfort. Mennesket kan således bekymre sig om de ting, der er virkeligt vigtige, og kan samtidig spare penge.

Grafik: Energibesparelsespotentialet for behovsstyret bygningsautomatisering (min. /maks.); kilde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI)/ Biberach-universitet

Besparelsespotentialet i behovsdrevet, sensorbaseret bygningsautomatisering adskiller sig afhængigt af industri og den nuværende udnyttelse af rummet – men generelt er det enormt. Hvis der også anvendes moderne, energieffektive slutenheder, som f.eks. økonomiske ESYLUX LED-armaturer, er de potentielle besparelser endnu højere. Apropos LED: Kun med tilstedeværelsesafhængig styring kan deres forventede levetid og dermed investeringen i en moderne belysningsløsning udnyttes maksimalt !

Enkel betjening

Kravsituationen for vores teknologi er ofte kompleks, ikke mindst på grund af folks individuelle behov og ønsker. På trods af eller måske på grund af denne kompleksitet lægger vi særlig vægt på at sikre, at vores løsninger forbliver enkle at gennemføre – det er trods alt kun sådan, vi kan hjælpe. Derudover er automatisering aldrig et must for os, men altid kun en mulighed. Og for at ingen føler sig umyndiggjort, tillader vores løsninger derfor let manuel overstyring med trykknap, fjernbetjening eller andre brugervenlige koncepter.

Multisensorer sørger for optimalt indeklima

Udånding og for lidt ilt i rummet gør dig træt, reducerer din evne til at koncentrere dig og påvirker dit humør. Derudover påvirker en ringe luftkvalitet sundheden. Med et intelligent, sensorbaseret styresystem fra ESYLUX kan luften automatisk forbedres ved hjælp af et klimaanlæg og ventilationssystem – samtidig med at energiforbruget reduceres til et minimum. En enkel løsning til tilstedeværelsesafhængig til- og frakobling af ventilationen leveres af DALI-switchen, der styres af ESYLUX DALI-tilstedeværelsessensoren eller belysningssystemerne i CELINE og NOVA Quadro-Sets. Den ultimative automatiseringsløsning til et sundt indeklima er dog ATMO tilstedeværelsessensoren.

Med dens enestående multisensorstyring sørger ATMO KNX-tilstedeværelsessensoren ikke kun for optimal lysstyrke, men også for et sundt, produktivt og behageligt klima i lokalet: På det højeste niveau registrerer den ændringer i belysningssituationen, temperaturen, luftfugtigheden og luftkvaliteten og kontrollerer de tilsvarende slutenheder inden for KNX-systemet baseret på dens målinger. Derudover understøtter en akustisk sensor PIR-sensorteknologien i sensoren ved tilstedeværelsesdetektering i særligt vanskelige tilfælde. I alt seks sensorer, der er samlet i blot én enhed, gør brugen af flere individuelle løsninger overflødig og beviser således, hvor enkelt komplekse krav kan imødekommes med intelligent teknologi.

PD ATMO's luftkvalitetssensorteknologi registrerer VOC’er (Volatile Organic Compounds), såkaldte flygtige organiske forbindelser. Disse kan være antropogene emissioner, f.eks. fra plast- og byggematerialer, møbler, tæpper og rengøringsmidler eller biogene udåndinger fra mennesker og mad – et dagligdags fænomen, især i lukkede lokaler. Problemet: I for høj koncentration påvirker disse blandede gasser humøret, forårsager øjenirritation, hovedpine, træthed eller svimmelhed og reducerer ydeevnen. De er derfor den vigtigste grund til at lufte ud i en bygning. Når der er mennesker i et rum, stiger andelen af CO2 i luften sammen med VOC'erne. Hvis PD-ATMO nu aktiverer ventilationen, når en bestemt VOC-værdi overskrides, fjerner den automatisk CO2 også – en klassisk dødvægtseffekt!

Livskvalitet og energieffektivitet er altid to sider af samme sag i vores intelligente automatiserings- og belysningsløsninger – og det er også tilfældet med PD ATMO. Den optimerer ikke kun rumbelysningen og indeklimaet for at forbedre brugernes trivsel. Da den kun aktiverer klimaanlægget og ventilationssystemet, når luftkvaliteten faktisk kræver det, bruger den kun energi, når det virkelig er nødvendigt. Og selv under drift holder den altid forbruget lavt: Det gør den ved at sikre, at systemet kun arbejder med den intensitet, der er nødvendig for optimering af luftkvaliteten på det pågældende tidspunkt!

Gennemtænkt DESIGN

Enhver, der udvikler intelligente automatiseringsløsninger, skal overholde mange krav ved udformningen af dem. Disse afhænger ofte af brugsstedet. Nogle gange kræves et særligt elegant eller ubemærket design, nogle gange er det fleksible monteringsmuligheder. En ting tæller dog altid og har altid højeste prioritet for os: En enkel og nem installation, der gør vores løsninger ideelle til hurtig opgradering af kontorbygninger, uddannelsesfaciliteter og sundhedsfaciliteter.

Universal intelligens til alle rum

Ikke-boligbyggerier er ofte store konstruktioner med mange forskellige områder, hvor vores sortiment tilbyder mange intelligente løsninger. Men dem, der ønsker at forbedre livskvaliteten i bygninger, bør først og fremmest bruge deres kompetence der, hvor mennesker opholder sig længst og hyppigst. Derfor står den holistiske automatisering af det enkelte rum i centrum for vores arbejde.

Holdbar LED-styring

LED'er er perfekte til den behovsbaserede, elektroniske styring og er hvad angår energieffektivitet og levetid uden konkurrence. Imidlertid udgør de høje indkoblingsstrømme i et LED-armatur en særlig udfordring og vil påvirke den forventede levetid for en automatiseringsløsning – hvis der ikke var intelligente løsninger på problemet.

ESYLUX beskytter relæet for tilstedeværelses- og bevægelsessensorerne mod høje indkoblingsstrømme med to forskellige begreber: Den klassiske metode er at udstyre relæet med en wolfram-kontakt. Den afskærer ikke kun indgangsstrømmen, men begrænser den samtidig. Indkoblingsstrømme udgør dermed ikke længere en risiko. En mere moderne og særdeles effektiv metode er nulgennemgangskobling (se figur ovenfor). Som navnet og billedet allerede viser, beregnes sinuskurvens nulgennemgang for vekselstrømsspændingen – for på dette tidspunkt er indkoblingsstrømmen under tilkoblingen minimal!

Kontakt Sidebar dk

Kontakt Sidebar

KONTAKT

* Obligatoriske felter