Aktuelles Land wechseln?

Håndværksrådet i Düsseldorf

Lys-upgrade for mestre

Siden år 1900 har håndværksrådet i Düsseldorf tilbudt sine medlemmer adskillige ydelser med vægt på mesteruddannelsen i den 5 etager høje kursusbygning C. Da bygningen skulle renoveres, skulle den ikke kun energioptimeres og optimeres rent teknisk – man ønskede også et optimalt læringsmiljø, f.eks. med nye opholdsområder, lyddæmpende akustiklofter og store vinduesarealer.

I alle kursuslokaler og på værksteder er valgt et lyssystem med NOVA Quadro-Sets og med ESYLUX Light Control ELC. Med systemkomponenternes plug-and-play-forbindelser var det muligt at foretage installationen uden at standse driften. I undervisningslokalerne har elever og lærere i dag gavn af flimmerfrit lys og en tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering, der er lige så energieffektiv, som den er komfortabel.

  • Undervisningslokaler og værkstedsområder: ELC-lyssystemet NOVA Quadro-Set

Kilde: HWK Düsseldorf