Aktuelles Land wechseln?

Databeskyttelseserklæring

Version februar 2021 V2.2

Vi glæder os over din interesse for vores virksomhed og produkter

Beskyttelsen og fortroligheden af dine oplysninger er vigtige for os!

Vi behandler personoplysninger fortroligt og kun i overensstemmelse med lovgivningen.

Personoplysninger er alle oplysninger, der henviser til en identificeret eller identificerbar naturlig person (art. 4, pkt. 1 i GDPR). Herunder hører oplysninger som dit navn, din e-mailadresse, postadresse eller dit telefonnummer

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?
I henhold til databeskyttelsesforordningen og andre nationale databeskyttelseslove i medlemslandene samt andre databeskyttelsesretlige bestemmelser er den ansvarlige, i det følgende benævnt ESYLUX eller vi:  
ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
D-22926 Ahrensburg
Tyskland

Kontaktoplysninger på den datasikkerhedsansvarlige
Du kan kontakte vores datasikkerhedsansvarlige per post på ESYLUX GmbH's adresse eller

Per e-mail: privacy[at]esylux.com  

Behandling af personoplysninger

1 Besøg på vores hjemmeside
Vi registrerer og gemmer den IP-adresse, der henviser til din computer, for at videresende det indhold, du har hentet ned på din computer fra vores websted (f.eks. tekster, billeder og filer, der frit kan downloades osv.) (se art. 6, afsnit 1, litra b i GDPR). Desuden behandler vi disse oplysninger med henblik på registrering og forfølgelse af misbrug. For så vidt er retsgrundlaget art. 6, afsnit 1, litra f i GDPR. Vores berettigede interesse i databehandlingen er at sikre, at vores websted samt de forretninger, som gennemføres via dette, fungerer korrekt.

2.1 E-mailreklame med tilmelding til nyhedsbrevet
Når du tilmelder dig til at modtage et nyhedsbrev, benytter vi din e-mailadresse til at fremsende det pågældende nyhedsbrev, hvor vi regelmæssigt informerer dig om interessante emner. For at sikre, at du tilmeldes korrekt til modtagelse af nyhedsbrevet, dvs. for at undgå uautoriseret tilmelding på vegne af tredjepart, sender vi dig, efter din første tilmelding til modtagelse af nyhedsbrev via vores dobbelte tilmeldingsprocedure, en bekræftelses-e-mail, hvor vi anmoder om bekræftelse af registreringen. Retsgrundlaget er din indvilligelse i henhold til art. 6, afsnit 1, s. 1a i GDPR. I forbindelse med din tilmelding til modtagelse af nyhedsbrev gemmer vi desuden din IP-adresse samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen og bekræftelsen, så vi på et senere tidspunkt kan undersøge og påvise tilmeldingen. Retsgrundlaget for denne lagring er en berettiget interesse i henhold til art. 6, afsnit 1, litra f i GDPR, hvorved den berettigede interesse er muligheden for påvisning af tilmeldingen. Vi gemmer din e-mailadresse for at kunne sende dig nyhedsbrevet, indtil du framelder det, eller vi ophører med at sende nyhedsbrevet til dig. Du kan når som helst trække din registrering til modtagelse af nyhedsbrevet tilbage.

2.2 E-mailreklame uden tilmelding til nyhedsbrevet
Hvis vi har modtaget din e-mailadresse som led i et eksisterende forretningsforhold (rådgivning, tilbud), forbeholder vi os retten til at informere dig om relevante emner via vores nyhedsbrev, da vi her påtager os din legitime forretningsinteresse. Retsgrundlaget er art. 6, afsnit 1, litra F i GDPR. Vores legitime interesse er direkte reklame for vores (potentielle) kunder. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af ​​din e-mailadresse til e-mailreklamer.

2.3 Statistik til nyhedsbrev
Med henblik på statistisk analyse af vores nyhedsbrevskampagner indeholder nyhedsbrevene såkaldte internetbaserede signalprocesser. Dette er en miniaturegrafik indlejret i den HTML formaterede e-mail, hvormed vi kan registrere, om og hvornår du har åbnet en e-mail, og hvilke links i e-mailen du har åbnet. I den forbindelse overføres din IP-adresse ligeledes til vores servere. Vi gemmer den imidlertid ikke og ej heller andre personoplysninger. Retsgrundlaget for anvendelsen af disse internetbaserede signalprocesser er en berettiget interesse i henhold til art. 6, afsnit 1, litra f i GDPR, hvorved den berettigede interesse er evalueringen og optimeringen af vores nyhedsbrev.

3 Ansøgning
Personoplysninger vil blive behandlet, hvis du på eget initiativ anfører dem inden for rammerne af en ansøgning. Retsgrundlaget er art. 6, afsnit 1, litra b i GDPR.
Modtagerne af personoplysningerne er personaleafdelingen og beslutningstagerne.
Hvis der ikke stilles nogen personoplysninger til rådighed, er det ikke muligt at behandle materialet. Når ansøgningsprocessen er afsluttet, slettes personoplysningerne, hvis der ikke er indgået en kontrakt. I tilfælde af en kontrakt vil personoplysninger blive viderebehandlet i overensstemmelse med de interne retningslinjer for databeskyttelse.

4 Andre formål
Personoplysninger behandles ligeledes, hvis du f.eks. i forbindelse med en forespørgsel eller bestilling af informationsmateriale eller produkter videregiver dem til os. Retsgrundlaget er art. 6, afsnit 1, litra b i GDPR.
Såfremt vi som beskrevet ovenfor behandler dine oplysninger med henblik på modtagelse og behandling af din pågældende forespørgsel eller bestilling, er du kontraktligt forpligtet til at stille disse oplysninger til rådighed for os. Uden disse data er vi ikke i stand til at foretage en passende behandling.

Såfremt du har givet dit samtykke til behandlingen af personoplysninger (se art. 6, afsnit 1, litra a i GDPR), kan du når som helst trække dit samtykke tilbage, uden at det har indvirkning på lovligheden af den behandling, som er foretaget med dit samtykke frem til tilbagetrækningen.

Videregivelse til tredjepart
Som regel videregives dine oplysninger med henblik på behandling i det pågældende ESYLUX-selskab og viderebehandles der afhængigt af dit ønskede anliggende. ESYLUX-selskabernes oplysninger behandles af tredjepartsvirksomheden, Peter Kremser GmbH & Co KG, med henblik på administrations-, fejlafhjælpnings- og supporttjenester. Hvad angår værtslagring af vores platforme og sikkerhedskopieringstjenester samt afsendelse af e-mails og andre meddelelser, benytter vi tredjepartsvirksomheder. Disse bliver af os bl.a. forpligtet til kun at behandle dine oplysninger i henhold til vores anvisninger samt den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse. De er særligt forpligtet til at behandle dine oplysninger strengt fortroligt, og de har i øvrigt ikke lov til at behandle oplysningerne til andre formål end de aftalte.

Videregivelsen af oplysninger til tredjepartsvirksomheder sker på grundlag af art. 28, afsnit 1 i GDPR

Vi sælger ikke dine oplysninger til tredjepart, og vi videresender dem heller ikke til andre kunder.

Standardperioder for sletning af data
De lovgivende myndigheder har tilladt mange forskellige opbevaringsfrister og -pligter. Efter udløb af disse tidsfrister, slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt. Hvis oplysninger ikke berøres heraf, slettes eller anonymiseres de, når de formål, der nævnes inden for rammerne af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, bortfalder. Såfremt denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ikke indeholder andre, afvigende bestemmelser med hensyn til lagringen af oplysninger, gemmes de oplysninger, som vi har indsamlet, så længe af os, som de er nødvendige med henblik på de førnævnte formål, som de blev indsamlet til.

Andre dataanvendelser og sletning af data
Yderligere behandling eller anvendelse af dine personoplysninger sker generelt kun, hvis en lovgivningsbestemmelse tillader dette, eller du har givet dit samtykke til behandlingen eller anvendelse af oplysningerne. I tilfælde af en viderehandling til andre formål end dem, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, underretter vi dig forud for viderebehandlingen om disse andre formål og giver dig de øvrige, relevante oplysninger.

Cookies
Vi bruger cookies på vores websted. En cookie er en lille fil, der gemmes lokalt på din enhed, så snart du besøger et websted. Hvis du besøger webstedet igen med den samme terminal, angiver cookien f.eks., at det drejer sig om et gentaget besøg. Derudover gør cookies os i stand til at analysere anvendelsen af vores websted. Cookien indeholder ingen personoplysninger, og den kan ikke identificere dig på tredjeparts websted, herunder på analyseudbydernes websteder.

Vi anvender følgende typer cookies:
Vigtige/nødvendige cookies
Disse cookies er nødvendige for vores websteds funktion og for fejlfri funktion af registreringer og ordrer samt lagring af filtervalg eller huskelisten på din enhed. Blokering af disse cookies kan medføre forringet funktion af vores websted eller tjenester, der stilles til rådighed. Retsgrundlaget er en legitim interesse i betydningen af artikel 6, afsnit 1, litra f i GDPR, hvor den legitime interesse er at stille det ønskede websideindhold til rådighed for dig og at sikre sikkerhed og stabilitet på vores hjemmeside.

Analytiske cookies
Disse cookies samler oplysninger om, hvordan du benytter vores websted (f. eks. den anvendte internetbrowser, antal besøg, åbnede sider eller opholdstid på webstedet). Disse cookies gemmer ingen oplysninger, som tillader en personlig identifikation af den besøgende. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af disse cookies, aggregeres eller IP-anonymiseres.
Vi bruger Matomo Analytics som analysetjeneste. Informationerne om din brug af hjemmesiden, som genereres af cookien, videregives ikke til tredjepart. Retsgrundlaget er dit samtykke iht. artikel 6, afsnit 1, s. 1 litra a i GDPR, som du har givet os med dit valg i menupunktet "Privatindstillinger".

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til analytiske cookies med fremadrettet virkning under menupunktet "Privatindstillinger" på webstedet.

Derudover kan du bruge indstillingerne i din webbrowser til at acceptere eller afvise cookies. Du kan konfigurere din browser på en måde, så accepten af cookies i princippet afvises, eller så du på forhånd bliver underrettet, når en cookie gemmes. I dette tilfælde kan webstedets funktionalitet imidlertid være nedsat (f.eks. ved bestillinger). Din browser har også en funktion til sletning af cookies (f.eks. sletning via browserdata). Du finder yderligere oplysninger om dette i betjeningsvejledningen og som regel i din internetbrowsers indstillinger.

Hyperlink til sociale medier

Vi har inkluderet hyperlinks til følgende sociale medietjenester på vores websted: Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn og Xing.
Disse er designet i form af de tilsvarende logoer og opbevares på vores egen server. Når vores websted indlæses første gang, overføres der derfor ingen data om dig som bruger til de respektive udbyderes tjenester. Kun når du klikker på logoerne, vil du blive omdirigeret til det pågældende websted. Her behandles evt. yderligere data om dig.
Vi har ingen indflydelse på denne databehandling på de respektive websteder, der linkes til.

Rettigheder vedrørende behandlingen af personoplysninger

Ret til indsigt
Du har ret til når som helst efter anmodning at få informationer om dine personlige oplysninger, som vi har behandlet, inden for rammerne af art. 15 i GDPR. I den forbindelse kan du sende din anmodning via almindelig post eller e-mail til de adresser, der er angivet nedenfor.

Ret til berigtigelse af ukorrekte oplysninger
Du har ret til at forlange vores øjeblikkelige berigtigelse af dine personlige oplysninger, såfremt disse måtte være ukorrekte (art. 16 i GDPR). Henvend dig i denne henseende til de kontaktadresser, der er angivet nedenfor.

Ret til sletning
Du har ret til omgående sletning ("ret til at blive glemt") af dine personlige oplysninger på baggrund af retsgrundlaget i henhold til art. 17 i GDPR. Disse foreligger, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, som de oprindeligt blev behandlet til, eller du har tilbagekaldt dit samtykke, og hvis der mangler et andet retsgrundlag for behandlingen; den registrerede gør indsigelse mod behandlingen (og der ikke foreligger prioriterede grunde for en behandling – dette gælder ikke ved indsigelser mod direkte markedsføring). For at gøre ovenstående ret gældende, skal du henvende dig til kontaktadresserne, der er angivet nedenfor.

Ret til at begrænse behandlingen
Du har ret til begrænsning af behandlingen, såfremt forudsætningerne herfor er til stede, i overensstemmelse med art. 18 i GDPR. Derefter kan begrænsningen af behandlingen især være nødvendig, hvis behandlingen er uretmæssig, og den registrerede afviser sletning af personoplysningerne og i stedet forlanger begrænsning af anvendelsen af personoplysningerne, eller den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, afsnit 1 i GDPR, så længe det endnu ikke er fastlagt, om vores berettigede grunde vejer tungere i forhold til dig. For at gøre ovenstående ret gældende, skal du henvende dig til kontaktadresserne, der er angivet nedenfor.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til dataportabilitet i henhold til art. 20 i GDPR. Du har således ret til at få de oplysninger om dig, som du har videregivet til os, i et almindeligt, struktureret og maskinlæsbart format og videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig, for eksempel en anden tjenesteudbyder. En forudsætning i den forbindelse er, at behandlingen beror på dit samtykke eller en aftale og sker ved hjælp af en automatiseret proces. For at gøre ovenstående ret gældende, skal du henvende dig til kontaktadresserne, der er angivet nedenfor.

Ret til indsigelse
Du har ret til, af grunde, der er opstår som følge af din særlige situation, når som helst i henhold til art. 21 i GDPR at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som bl.a. sker på grund af art. 6, afsnit 1, litra e eller f i GDPR. Vi stopper behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise altovervejende grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til håndhævelse, udøvelse eller forsvar af retskrav. For at gøre ovenstående ret gældende, skal du henvende dig til kontaktadresserne, der er angivet nedenfor.

Ret til at klage til tilsynsmyndigheder
Hvis du er af den opfattelse, at vores behandling af dine personoplysninger er ulovlig, har du ret til at indgive en klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, og som du kan kontakte på følgende måde:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Tyskland

Tlf.: +49 (0) 431 / 988-1200
Fax: +49 (0) 431 / 988-1223
E-Mail: mail[at]datenschutzzentrum.de

Ansvarsfraskrivelse

Hæftelse for indhold
Indholdet på vores sider er fremstillet med største omhu. Som udbyder er vi i henhold til § 5 TMG (Generelle oplysningspligter) ansvarlige for vores eget indhold på disse sider iht. de generelle love. Forpligtelser til at fjerne eller spærre brugen af oplysninger i henhold til den almindelige lovgivning berøres ikke heraf. En sådan hæftelse er dog først mulig fra tidspunktet for kendskabet til en konkret lovovertrædelse. Når vi bliver gjort bekendt med sådanne ulovligheder, vil vi omgående fjerne det pågældende indhold.

Hæftelse for links
Vores tilbud indeholder links til eksterne websider tilhørende tredjemand, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke påtage os noget ansvar for sådant fremmed indhold. Ansvaret for indholdet af en side, der linkes til, påhviler altid den pågældende udbyder eller redaktør af siden. De sider, der linkes til, er på tidspunktet for oprettelsen af linket blevet kontrolleret for mulige ulovligheder. På tidspunktet for oprettelsen af linket er der ikke blevet fundet ulovligt indhold. En permanent indholdsmæssig kontrol med de sider, der linkes til, er dog ikke rimelig uden konkret mistanke om en ulovlighed. Når vi bliver gjort bekendt med ulovligheder, vil vi omgående fjerne sådanne link.

Ophavsret
Redaktørerne af siden bestræber sig på at respektere andres ophavsret eller benytte selvfremstillede samt licensfrie værker. Det indhold og de værker, der er redigeret af sidens redaktører, er underkastet tysk ophavsret. Bidrag fra tredjemand er mærket som sådanne. Kopiering, bearbejdning, videregivelse og enhver form for genanvendelse uden for rammerne af ophavsretten kræver skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat og ikke-erhvervsmæssig brug.

Indsigelse mod reklamer
Vi frabeder os hermed udtrykkeligt, at tredjemand benytter offentliggjorte kontaktdata til at fremsende reklamer og informationsmaterialer, der ikke udtrykkeligt er blevet anmodet om. Redaktørerne af siden forbeholder sig udtrykkeligt retslige tiltag, hvis der uopfordret bliver fremsendt reklameoplysninger, eksempelvis gennem spam-mails.