Aktuelles Land wechseln?

Effektiv forbedring af indendørs luft og lys. ESY!

En enhed styrer
mange systemer

ATMO-tilstedeværelsessensorerne sørger for universel systemstyring i KNX-anlæg: Den registrerer ikke kun den aktuelle lyssituation, men også ændringer af temperaturen, luftfugtigheden og i højeste udstyrsniveau også luftkvaliteten.

 • Op til 6 enkeltsensorer i én enhed til nem planlægning og installation
 • Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering
 • Styring af klima-, ventilationsanlæg, varme- og luftrensningsapparater efter behov
 • 3 udstyrsniveauer til forskellige krav

Kompakt
multisensor

I kraft af op til seks sensorer i én enhed sørger ATMO-tilstedeværelsessensoren automatisk for optimal lysstyrke samt et sundt og produktivt arbejdsmiljø – og det med maksimal energieffektivitet.

Strålingsfri PIR-sensorteknologi
uden elektronisk forurening

Energieffektiv
livskvalitet

Høj luftkvalitet, et behageligt indeklima og den rigtige belysning fremmer sundheden og effektiviteten på arbejdspladsen. Særligt i moderne, velisolerede bygninger er regelmæssig luftudskiftning derfor af den største betydning.

Varianter til ethvert rum

Andre rum, andre krav: Denne regel gælder også for optimering af indeklima og luftforhold. ATMO-tilstedeværelsessensoren fås derfor i flere forskellige udstyrsniveauer, som med deres enkeltsensorer egner sig til forskellige anvendelsesformål – eller helt enkelt til en anden grad af komfort.

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

 • Luftkvalitet (VOC)
 • Luftfugtighed
 • Temperatur
 • Lys
 • Passiv infrarød (tilstedeværelse)
 • Akustik (tilstedeværelse)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

 • Luftfugtighed
 • Temperatur
 • Lys
 • Passiv infrarød (tilstedeværelse)
 • Akustik (tilstedeværelse)

PD-ATMO 360i/8 T KNX

 • Temperatur
 • Lys
 • Passiv infrarød (tilstedeværelse)
 • Akustik (tilstedeværelse)

Oversigt over dine fordele

 • Omfattende multisensorer sørger for intelligent lys- og HVAC-styring
 • Optisk eller akustisk advarsel til behovsstyret udluftning

Ren luft giver friske hoveder

Luftkvaliteten sættes ofte i forbindelse med CO2-indholdet, selvom det lugtfrie CO2 ikke kan være en indikator for dårligt lugtende luft. VOC-værdien for Volatile Organic Compounds (flygtige organiske forbindelser) er i denne forbindelse mere meningsfuld: Antropogene emissioner, f.eks. fra plast- og byggematerialer, møbler, tæpper og rengøringsmidler eller biogene udåndinger fra mennesker og mad – er et dagligdags fænomen, især i lukkede lokaler.

Luftkvalitetsmåling med VOC

Blandingsgasser som VOC (Volatile Organic Compounds) påvirker velværet i for høj koncentration og forårsager symptomer i form af Sick-Building-syndromet som øjenirritation, hovedpine, træthed og svimmelhedsanfald. Ud over specielle krav som inden for industrien er VOC'er derfor den vigtigste årsag til udluftning af en bygning.

I den højeste udvidelsesfase forbedrer ATMO-tilstedeværelsesdetektorerne luftkvaliteten automatisk og energieffektivt via VOC-sensor og styring af klimaanlæg eller ventilationssystem.

Hvis der er mennesker i rummet, stiger CO2-indholdet i luften i samme grad som VOC-indholdet. Hvis tilstedeværelsesdetektoren aktiverer ventilationen, når en bestemt VOC-værdi overskrides, reducerer den også CO2-værdien. I alt tre tærskelværdier giver mulighed for individuel optimering af luftkvaliteten i hvert rum. Afhængigt af anvendelse og udstyr.

Komfortabel energieffektivitet

Kun energi, når der virkelig er brug for den – ATMO-tilstedeværelsessensoren realiserer princippet om behovsstyret automatisering i særlig høj grad. Den aktiverer nemlig først lyset og aircondition- og ventilationsanlægget, når forholdene rent faktisk kræver det. Og selv under drift holder den forbruget lavt. Den sørger desuden for, at alt udstyr kun arbejder så intensivt, som det er nødvendigt på det pågældende tidspunkt!

Behovsstyret klima- og ventilationsanlæg

ATMO sørger for en tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering og styrer også opvarmningen samt klimaanlæggets eller ventilationsanlægget afhængigt af tilstedeværelse og forudindstillede grænseværdier. Den sænker energiforbruget på tværs af systemerne og øger samtidig komforten på arbejdspladsen!

 

Typiske anvendelser

Lysregulering med to kanaler og offset

Særligt i rum med kun ét vinduesparti kan brugerne desuden drage fordel af lysregulering med to broadcast-kanaler: Offset mellem de to kanaler giver mulighed for at dæmpe lamper, der står tæt på vinduet, selvom der stadig er brug for 100 % belysningsstyrke i den del af rummet, der er langt fra vinduet. Dette skaber optimale lysforhold – og forbedrer energieffektiviteten.

Andre KNX-funktioner:

 • Anden lyskanal med offsetregulering
 • Akustisk advarsel for manuel ventilation
 • Tilstedeværelsessimulation
 • Scenetelegram via objekt
 • Natlys (7 farver kan vælges)

Typiske anvendelser

Storkontorer
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V ​​​​​​​KNX

Regelmæssig forbedring af luftkvaliteten anbefales især på steder, hvor flere mennesker er samlet i ét rum. Den målrettede styring af arbejdsbelysning, temperatur og luftkvalitet skaber en ensartet god rumluft, der ikke trætter, og som forbedrer produktiviteten.

   

Klasse- og lærerværelser
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V ​​​​​​​KNX

Højt elevtal, intensiv brug af kosmetik og kropsplejeprodukter samt uddunstninger fra stifter, lim osv. – i klasse- og lærerværelser sørger den regulerede frisklufttilførsel via ATMO-tilstedeværelsessensoren for en koncentreret arbejdsatmosfære.

Venteværelser
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

Omfattende mennesketrafik, høj bakteriebelastning, sygdomsrelateret kropsudskillelse eller typisk hospitalslugt gør regelmæssig udskiftning af luften yderst nødvendig. Her er løsningen: En automatisk ventilation og udluftning samt tilstedeværelsesafhængig belysnings- og varmestyring.

Mødelokaler
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

Jo flere personer, der er til stede, jo hurtigere falder kvaliteten af den indendørs luft, og rumtemperaturen øges. Resultatet: Træthed og faldende præstationer. Med den aktive overvågning af rumluften sikrer ATMO-tilstedeværelsessensoren automatisk en optimal luftkvalitet og holder rumtemperaturen konstant med varmestyring.

Sanitetsområder
PD-ATMO 360i/8 A KNX

I sanitetsområder opstår der på grund af for høj luftfugtighed kondensat, hvor svampesporer vokser frem ved stuetemperatur. PD-ATMO 360i/8 A KNX afhjælper dette med registrering af den relative luftfugtighed til beregning af dugpunkt og styrer samtidig lys og varme. Hvis der er lugtgener, anbefales det også her at anvende PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX.

Enkeltkontorer
PD-ATMO 360i/8 T KNX

I arbejdslokaler med meget få mennesker er det frem for alt en temperatur mellem 20 og 24 °C samt optimale lysforhold, der har betydning – lige en opgave for PD-ATMO 360i/8 T KNX med styring af varme- eller klimaanlæg og en tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering. Der kan opnås endnu større komfort med luftkvalitetsforbedringen på det højeste ATMO-udstyrsniveau.

Koblende alternativer

til 230 V, DALI eller KNX: Også automatisk, tilstedeværelsesafhængig kobling af ventilationen kan give et værdifuldt bidrag til forbedring af livskvaliteten og energieffektiviteten. ESYLUX tilbyder derfor tilstedeværelsessensorer med enkel HVAC-koblingsudgang eller et DALI-relæ som tilbehør til alle gængse styringsteknologier.

More

COMPACT-serien

Styring i ensartet design

 • Mange varianter til flerkanals lys- og HVAC-styring
 • Et design til alle applikationer i en bygning
 • Todelt hus for nem installation
 • KNX-vægalarm med registrering af gangretningen

>>

Compact MINI-serien

Kvalitetssensor i miniformat

 • Særligt lille konstruktion til diskret drift
 • DALI- og KNX-udførelser med orienteringslysfunktion
 • KNX-varianter med individuel efterløbstid til HVAC

>>

FLAT-serien

Energieffektivitet i elegant form

 • Stilfuldt design med flad opbygning
 • God plads til ledningsføring i enhver PL-dåse med en lille samledåse
 • Automatisk konfigurering af lampeforkoblingsenheder (DALI-Broadcast)
 • Flerkanals lys- og HVAC-styring (KNX)

>>