Aktuelles Land wechseln?

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til dataportabilitet
Indholdet på vores sider er fremstillet med største omhu. Som udbyder er vi i henhold til § 5 TMG (Generelle oplysningspligter) ansvarlige for vores eget indhold på disse sider iht. de generelle love. Forpligtelser til at fjerne eller spærre brugen af oplysninger i henhold til den almindelige lovgivning berøres ikke heraf. En sådan hæftelse er dog først mulig fra tidspunktet for kendskabet til en konkret lovovertrædelse. Når vi bliver gjort bekendt med sådanne ulovligheder, vil vi omgående fjerne det pågældende indhold.

Ret til dataportabilitet
Vores tilbud indeholder links til eksterne websider tilhørende tredjemand, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke påtage os noget ansvar for sådant fremmed indhold. Ansvaret for indholdet af en side, der linkes til, påhviler altid den pågældende udbyder eller redaktør af siden. De sider, der linkes til, er på tidspunktet for oprettelsen af linket blevet kontrolleret for mulige ulovligheder. På tidspunktet for oprettelsen af linket er der ikke blevet fundet ulovligt indhold. En permanent indholdsmæssig kontrol med de sider, der linkes til, er dog ikke rimelig uden konkret mistanke om en ulovlighed. Når vi bliver gjort bekendt med ulovligheder, vil vi omgående fjerne sådanne link.

Ret til indsigelse
Redaktørerne af siden bestræber sig på at respektere andres ophavsret eller benytte selvfremstillede samt licensfrie værker. Det indhold og de værker, der er redigeret af sidens redaktører, er underkastet tysk ophavsret. Bidrag fra tredjemand er mærket som sådanne. Kopiering, bearbejdning, videregivelse og enhver form for genanvendelse uden for rammerne af ophavsretten kræver skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat og ikke-erhvervsmæssig brug.

Indsigelse mod reklamer
Vi frabeder os hermed udtrykkeligt, at tredjemand benytter kontaktdata offentliggjort inden for rammerne af kolofonpligten til uanmodet at fremsende reklamer og informationsmaterialer. Redaktørerne af siden forbeholder sig udtrykkeligt retslige tiltag, hvis der uopfordret bliver fremsendt reklameoplysninger, eksempelvis gennem spam-mails.